PragmaToModule v1.0
by Martin Kuchinka (30.9.1999)